• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wykańczanie poddasza.

Teksty, które znajdują się na witrynach, mają wiele typów, czcionek i odcieni. Faworyzuje się dwa ich podstawowe typy. Pierwszym z nich jest rozstawienie tekstu w bloku, co powoduje automatyczne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy detal jest wyświetlany w pionierskiej linijce, co o wiele pomaga w czytaniu tekstu. Generalnie ustawienie blokowe, ma okazję zawierać dłuższy tekst, jaki należałoby rozłączyć akapitami, dla jeszcze większej klarowności – to poleca ANCHOR. Interlinia ma wynosić co najmniej 1,5, albowiem wówczas tekst jest w najwyższym stopniu czytelny. Poza tym liczy się wielkość czcionki, optymalnie wykorzystuje się dwunastkę i czcionkę szeryfową, jaką może być znany Time News Roman. Drugim wariantem tekstów są informacje ustawiane za pomocą linii. Takie szczegóły wyświetlane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie powinny zawierać szczegółów blokowych, lecz obliczone jest to, by zawierały elementy wyświetlane, jako prosty tekst. Jeżeli odnajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny szczegół blokowy, może to sprawiać ignorancje w wyszukiwarkach, co owocować może nie odszukaniem pożądanych przez nas fraz.

1. Kontynuuj

2. Znajdź więcej

Architektura industrialna.

Categories: Architektura

Comments are closed.