• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Komedie stand-up: Najlepsi komicy i ich najlepsze występy.

Umowy, jak i wszelkie transakcje były obejmowane praktycznie od zawsze. Stwarzano szlaki handlowe, a co się z tym nieodłącznie wiązało, miasta handlowe. Były wyznaczane odpowiednie place targowe w miastach, na których w wskazane dni, a nawet pory roku odbywały się targi, na jakich bardzo intensywnie kramarzono. Obejmowano pomiędzy sobą umowy, sprzedawano, pozyskiwano różnorodne towary, od materiałów, tkanin, przez biżuterię, po minerały, kamienie dystyngowane, zwierzęta itd. W ten sposób powstawały pierwsze tak zwane biznesy. Czyli stwarzane własne małe, czy też i duże przedsiębiorstwa, które przez handel przynosiły przychody – ANCHOR. Jeśli były ogromne, to taka aktywność się rozrastała i rozszerzała swój zasięg działania. Handel od zawsze akompaniował ludziom, jacy go rozwinęli na skalę globalną. Stąd rozwój wszelkich instytucji, takich jak banki, które służyły gromadzeniu czyichś pieniędzy, ich wymiany, albowiem przecież istniały różnorodne waluty, a również wszelkie formy udostępniania kredytów wzięły stąd własny początek. Następnym etapem tejże ewolucji były giełdy handlowe, na których rozpoczęto handlowanie papierami pożądanymi, jak i akcjami.

1. Przejdź dalej

2. Kontynuuj

Komedie stand-up: Najlepsi komicy i ich najlepsze występy.

Categories: Hobby

Comments are closed.